ผลงานของเรา

ผลงานอ้างอิง บริษัท เอส ซี คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด

พ.ศ. 2555-2561 (Year 2012-2018)

 

ชื่อโครงการ ประเภท
(รัฐ/เอกชน)
ลักษณะงาน ผู้ว่าจ้าง/
เจ้าของโครงการ
โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเนื่องเขต (ฉะเชิงเทรา) มหาชน วัสดุและแรงงานประกอบติดตั้งนั่งร้าน T-Mech / Sinothai
โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลสัตว์ปากน้ำ 24 ช.ม. เอกชน ก่อสร้างอาคาร ว.อะกาลิโก / น.สพ. วัฒนา แปน้อย
โครงการก่อสร้างโรงงานอัดแท่งยางพารา จ.บึงกาฬ เอกชน ท่อส่งน้ำใต้ดินและบนดิน Southland Resources
โครงการซ่อมบำรุงการปิโตรเลียมไทย ขนอม มหาชน วัสดุและแรงงานประกอบติดตั้งนั่งร้าน KBL / PTT
โครงการซ่อมบำรุงการปิโตรเลียมไทย ขนอม มหาชน วัสดุและแรงงานประกอบติดตั้งนั่งร้าน KBL / PTT
โครงการก่อสร้างโรงงานอัดแท่งยางพารา จ.บึงกาฬ เอกชน โครงสร้างเหล็ก Southland Resources
โครงการก่อสร้างโรงงานอัดแท่งยางพารา จ.บึงกาฬ เอกชน ท่อส่งน้ำใต้ดินและบนดิน Southland Resources
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เอกชน วัสดุและแรงงานประกอบติดตั้งนั่งร้าน Pongthorn / IRPC
โครงการก่อสร้างถังบรรจุน้ำมัน T401 E เอกชน วัสดุและแรงงานประกอบติดตั้งนั่งร้าน บ.ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จก.
ซ่อมบำรุงประจำปี 2013 โรงกลั่นน้ำมัน IRPC เอกชน วัสดุและแรงงานประกอบติดตั้งนั่งร้าน PEG / IRPC
โครงการต่อเรือบรรทุกปูนซิเมนต์ ขนาด 850 ตัน มหาชน เชื่อมประกอบเรือ อิตัลไทย มารีน / ปูนซิเมนต์ไทย
โครงการก่อสร้างถังบรรจุน้ำมัน T414 B เอกชน วัสดุและแรงงานประกอบติดตั้งนั่งร้าน Tacco Generation / Thapp Line
โครงการซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้าจะนะ มหาชน วัสดุและแรงงานประกอบติดตั้งนั่งร้าน Demco / EGAT
โครงการซ่อมบำรุงประจำปี 2014 โรงกลั่นน้ำมันบางจาก เอกชน วัสดุและแรงงานประกอบติดตั้งนั่งร้าน KBL Intertec / BCP
โครงการก่อสร้างถังหมักจุลินทรีย์ เอกชน วัสดุและแรงงานประกอบติดตั้งนั่งร้าน Gencon / เอี่ยมบูรพา สระแก้ว
โครงการซ่อมบำรุงประจำปี 2014 โรงกลั่นน้ำมันบางจาก (TAM-2014) เอกชน วัสดุและแรงงานประกอบติดตั้งนั่งร้าน KBL Intertec / BCP
โครงการก่อสร้างถังหมักจุลินทรีย์ เอกชน วัสดุและแรงงานประกอบติดตั้งนั่งร้าน Gencon / เอี่ยมบูรพา อุบลราชธานี
โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมอาคารห้องควบคุมจ่ายน้ำมัน เอกชน โครงสร้างหลังคาเหล็ก บ.ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จก.
IRPC Revamping เอกชน วัสดุและแรงงานประกอบติดตั้งนั่งร้าน Thai Woo Ree Engineering / IRPC
โครงการปรับปรุงท่อส่งน้ำมันด้านจ่าย Pump 428 A/B/C เอกชน วัสดุและแรงงานเชื่อมประกอบท่อส่งน้ำมัน บ.ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จก.
โครงการก่อสร้างถังหมักจุลินทรีย์ เอกชน วัสดุและแรงงานประกอบติดตั้งนั่งร้าน Gencon / เอี่ยมบูรพา สระแก้ว
โครงการก่อสร้างพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ รัฐบาล วัสดุและแรงงานประกอบติดตั้งนั่งร้าน วัดชนะสงคราม
IRPC/UHV เอกชน วัสดุและแรงงานประกอบติดตั้งนั่งร้าน Insultec International / IRPC
โครงการปรับปรุงอุปกรณ์เพื่อรองรับการใช้น้ำมันปาล์มดิบ
โรงไฟฟ้ากระบี่
เอกชน วัสดุและแรงงานประกอบติดตั้งนั่งร้าน ไทยสตีมเซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย / EGAT
โครงการปรับปรุงห้องควบคุมจ่ายน้ำมัน เอกชน ซ่อมสีและแสงสว่างภายในห้องควบคุม บ.ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จก.
IRPC / Maintenance (Yearly Contract) เอกชน วัสดุและแรงงานประกอบติดตั้งนั่งร้าน เอกธนัช / IRPC
โครงการซ่อมบำรุงทั่วไป โรงกลั่นน้ำมันบางจาก (Yearly 2015) เอกชน วัสดุและแรงงานประกอบติดตั้งนั่งร้าน Insultec International / BCP
โครงการก่อสร้างพระพุทธเมตตาประชาไทย
ไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์
รัฐบาล วัสดุและแรงงานประกอบติดตั้งนั่งร้าน วัดชนะสงคราม
โครงการบรรจุหีบห่ออุปกรณ์เพื่อส่งออกทางเรือ เอกชน วัสดุและแรงงานประกอบติดตั้งนั่งร้าน Vpack and Move (Bangkok)
โครงการก่อสร้างสำนักงานใหญ่และอาคารแวดล้อม กสท. ถนนแจ้งวัฒนะ มหาชน วัสดุและแรงงานประกอบติดตั้งนั่งร้าน ซิโนไทย / กสท.
โครงการติดตั้งนั่งร้านสำหรับงาน Overhaul อุปกรณ์ PV-Vent มหาชน วัสดุและแรงงานประกอบติดตั้งนั่งร้าน บางจากปิโตรเลียม จก. (มหาชน)
โครงการหุ้มฉนวนกันความร้อนท่อและอุปกรณ์ Pre Drain Crude (Phase II) มหาชน หุ้มฉนวนกันความร้อนท่อน้ำมันดิบ บางจากปิโตรเลียม จก. (มหาชน)
โครงการติดตั้งนั่งร้านสำหรับงานซ่อมบำรุงประจำปี TAM-16 มหาชน วัสดุและแรงงานประกอบติดตั้งนั่งร้าน บางจากปิโตรเลียม จก. (มหาชน)
โครงการติดตั้งนั่งร้านสำหรับ Cooling Tower โรงกลั่นบางจาก มหาชน วัสดุและแรงงานประกอบติดตั้งนั่งร้าน เหลียงชิอุตสาหกรรม / BCP.
โครงการ ซ่อมสีท่อน้ำดับเพลิงและท่อโพมดับเพลิง เอกชน ติดตั้งนั่งร้านและทาสีท่อดับเพลิง บ.ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จก.
โครงการก่อสร้างออกแบบและติดตั้งตาข่ายกันนกอาคารจ่ายน้ำมัน เอกชน ติดตั้งตาข่ายกันนกอาคารจ่ายน้ำมันสระบุรี บ.ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จก.
จ้างเหมาวัสดุและแรงงานประกอบติดตั้งนั่งร้าน มหาชน นั่งร้านสำหรับประกอบรางสายไฟ MCS Automation Technology / PTT พระโขนง
โครงการซ่อมและปรับปรุงรั้วตาข่ายสำหรับ Block Valve เอกชน ก่อสร้างรั้วตาข่ายและคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จก.
โครงการติดตั้งนั่งร้านสำหรับงานซ่อมบำรุงประจำปี Turnaround IRPC-17 มหาชน วัสดุและแรงงานประกอบติดตั้งนั่งร้าน Insultec International / IRPC
โครงการติดตั้งนั่งร้านสำหรับงานลากสายสัญญาณพื้นที่ OFF-SITE มหาชน วัสดุและแรงงานประกอบติดตั้งนั่งร้าน บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น
โครงการปรับปรุงอาคารอำนวยการ สำนักงานหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เอกชน วัสดุและแรงงานประกอบติดตั้งนั่งร้าน บ. วัชรพล จก. / PPS
โครงการก่อสร้างอาคารโรงงานและอาคารคลังสินค้า บมจ. แอ็พพลาย ดีบี อินดัสเตรียล มหาชน ประกอบและติดตั้งโครงสร้างเหล็ก Kmac Engineering / ADB
โครงการซ่อมบำรุงอากาศยานจำลอง (Bangkok Airway) เอกชน วัสดุและแรงงานประกอบติดตั้งนั่งร้าน Vpack and Move (Bangkok) / AATC
โครงการหุ้มฉนวนสำหรับงานติดตั้ง Electrical Tracing ท่อ UCO ไปท่าเรือ มหาชน หุ้มฉนวนกันความร้อนท่อน้ำมันดิบ บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น
โครงการซ่อม FRP ภายในถัง โรงงานน้ำตาลไทยอุดรธานี เอกชน วัสดุและแรงงานประกอบติดตั้งนั่งร้าน Gencon / โรงงานน้ำตาลไทยอุดร
โครงการติดตั้งนั่งร้านสำหรับงานซ่อมบำรุงประจำปี 2560 มหาชน วัสดุและแรงงานประกอบติดตั้งนั่งร้าน บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น
โครงการตั้งนั่งร้านสำหรับย้ายติดตั้งเครื่องเอ็กซ์เรย์สัมภาระ เอกชน วัสดุและแรงงานประกอบติดตั้งนั่งร้าน Vpack and Move (Bangkok) / SMITHS Detection
โครงการติดตั้งนั่งร้านสำหรับงานก่อสร้างห้างสรรพสินค้า มหาชน วัสดุและแรงงานประกอบติดตั้งนั่งร้าน LH Mall and Hotel Co., Ltd.
จ้างเหมาวัสดุและแรงงานประกอบติดตั้งนั่งร้าน เอกชน วัสดุและแรงงานประกอบติดตั้งนั่งร้าน อบจ.ระยอง / CTCI / PEG
โครงการติดตั้งนั่งร้านสำหรับงานซ่อมบำรุงประจำปี TAM-18 มหาชน วัสดุและแรงงานประกอบติดตั้งนั่งร้าน บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น

 

 

SC Corporation Group Co., Ltd.

125/59 หมู่ที 3 ตำบลไทรม้า
อำเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี 11000

โทร: 081-825-8251, 081-353-8251
แฟ๊กซ์: 02-985-3303
Email: sayan@sccorporation.co.th

Factory

21/1-6 ถนนเทศบาลบำรุง
ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง
จังหวัดระยอง 21150

โทร: 081-825-8251, 081-353-8251
แฟกซ์: 038-101234

QR Website

Copyright © SC Corporation Group Co., Ltd. 2018. All Rights Reserved. Designed by Megaweb.co.th

Search